Ossowski, Mirosław. „Kardach, Magdalena (2018): Literatura a Polityka Kulturalna W Prusach Wschodnich W Latach 1933–1945. Krajobraz Kulturowy I Symboliczny a Relacje Centrum – Peryferie”. Studia Germanica Gedanensia 45 (listopad 8, 2021): 239–242. Udostępniono luty 23, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/6962.