[1]
Wawrzyńczyk, J. 2018. Na przykład czasownik zabezpieczyć ‘zapewnić (coś); zadbać (o coś)’. Studia Rossica Gedanensia. (grudz. 2018), 77–79. DOI:https://doi.org/10.26881/srg.2018.5.06.