[1]
Ojcewicz, G. 2018. Z filologii śledczej. Marina Cwietajewa jako świadek w sprawie o zabójstwo Ignacego Reissa w świetle dwóch protokołów przesłuchania. Studia Rossica Gedanensia. (grudz. 2018), 279–315. DOI:https://doi.org/10.26881/srg.2018.5.20.