[1]
Wojan, K. 2018. Obecność Żakiewicza w literaturoznawstwie i publicystyce literackiej (wybór bibliograficzny). Studia Rossica Gedanensia. (grudz. 2018), 393–409.