[1]
Dzienisiewicz, D., Wierzchoń, P. i Graliński, F. 2016. Przyczynek do chronologizacji rosyjskich zapożyczeń w języku polskim. Studia Rossica Gedanensia. (sty. 2016), 100–121.