[1]
Dąbrowska, M. 2020. Dziewiętnastowieczne słowniki pisarek rosyjskich: (nie tylko) generalia bibliograficzno-historycznoliterackie. Studia Rossica Gedanensia. 7 (grudz. 2020), 73–87. DOI:https://doi.org/10.26881/srg.2020.7.06.