[1]
Dąbrowska, M. 2021. Europa Wschodnia jako projekt. (Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, przekład Tomasz Bieroń, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, 647 ss.). Studia Rossica Gedanensia. 8 (grudz. 2021), 339–346.