[1]
Szcześniak, K. 2016. Życiorys prof. dra hab. Leszka Moszyńskiego. Studia Rossica Gedanensia. (sty. 2016), 521–523.