(1)
Ojcewicz, G. Z Filologii śledczej. Marina Cwietajewa Jako świadek W Sprawie O zabójstwo Ignacego Reissa W świetle dwóch protokołów przesłuchania. SRG 2018, 279-315.