(1)
Głuszkowski, P. . Recepcja twórczości Literackiej Maksyma Gorkiego W Polsce. SRG 2019, 83-96.