(1)
Wawrzyńczyk, J. Nowa Sonda hasłownikograficzna Piotra Wierzchonia. SRG 2019, 272-276.