(1)
Dzienisiewicz, D.; Wierzchoń, P.; Graliński, F. Przyczynek Do Chronologizacji Rosyjskich zapożyczeń W języku Polskim. SRG 2016, 100-121.