(1)
Noińska, M. Genetyka Populacyjna a Problem Etnogenezy Słowian. SRG 2016, 143-156.