(1)
Dzienisiewicz, D.; Dzienisiewicz, M. Praktyka Transkrypcji współczesnego języka Rosyjskiego Na Znaki Polskiego Alfabetu W świetle Reguł Wydawnictwa Naukowego PWN (na Podstawie Eksperymentu Badawczego). SRG 2020, 59–70.