(1)
Dąbrowska, M. Dziewiętnastowieczne słowniki Pisarek Rosyjskich: (nie Tylko) Generalia Bibliograficzno-Historycznoliterackie. SRG 2020, 73–87.