(1)
Dąbrowska, M. Elegia (?) Dla Kanonu: [Rec.:] Harold Bloom, „Zachodni Kanon. Książki I szkoła wieków”. Przeł. Bohdan Baran I Michał Szczubiałka (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2019, Ss. 643). SRG 2020, 242–248.