(1)
Dąbrowska, M. Europa Wschodnia Jako Projekt. (Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa Cywilizacji W Dobie Oświecenia, przekład Tomasz Bieroń, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, 647 ss.). SRG 2021, 339–346.