(1)
Wojan, K. . Bibliografia Wybranych Prac Profesora Franciszka Apanowicza. SRG 2014, 511-526.