Wawrzyńczyk, J. (2018). Na przykład czasownik zabezpieczyć ‘zapewnić (coś); zadbać (o coś)’. Studia Rossica Gedanensia, 77–79. https://doi.org/10.26881/srg.2018.5.06