Ojcewicz, G. (2018). Z filologii śledczej. Marina Cwietajewa jako świadek w sprawie o zabójstwo Ignacego Reissa w świetle dwóch protokołów przesłuchania. Studia Rossica Gedanensia, 279–315. https://doi.org/10.26881/srg.2018.5.20