Wojan, K. (2018). Obecność Żakiewicza w literaturoznawstwie i publicystyce literackiej (wybór bibliograficzny). Studia Rossica Gedanensia, 393–409. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/2058