Wojan, K., & Kaźmierczyk, Z. (2019). Od redaktorów. Studia Rossica Gedanensia, (6), 19–21. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/3860