Głuszkowski, P. . (2019). Recepcja twórczości literackiej Maksyma Gorkiego w Polsce. Studia Rossica Gedanensia, (6), 83–96. https://doi.org/10.26881/srg.2019.6.06