Dzienisiewicz, D., Wierzchoń, P., & Graliński, F. (2016). Przyczynek do chronologizacji rosyjskich zapożyczeń w języku polskim. Studia Rossica Gedanensia, 100–121. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4182