Noińska, M. (2016). Genetyka populacyjna a problem etnogenezy Słowian. Studia Rossica Gedanensia, 143–156. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4255