Szcześniak , K. . (2015). Słów kilka o Stanisławie, niekoniecznie o Ulaszku . Studia Rossica Gedanensia, 487–491. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4474