Dąbrowska, M. (2020). Dziewiętnastowieczne słowniki pisarek rosyjskich: (nie tylko) generalia bibliograficzno-historycznoliterackie. Studia Rossica Gedanensia, (7), 73–87. https://doi.org/10.26881/srg.2020.7.06