Dąbrowska, M. (2020). Elegia (?) dla kanonu: [Rec.:] Harold Bloom, „Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków”. Przeł. Bohdan Baran i Michał Szczubiałka (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2019, ss. 643). Studia Rossica Gedanensia, (7), 242–248. https://doi.org/10.26881/srg.2020.7.17