Dąbrowska, M. (2021). Europa Wschodnia jako projekt. (Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, przekład Tomasz Bieroń, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, 647 ss.). Studia Rossica Gedanensia, (8), 339–346. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6682