DĄBROWSKA, M. Dziewiętnastowieczne słowniki pisarek rosyjskich: (nie tylko) generalia bibliograficzno-historycznoliterackie. Studia Rossica Gedanensia, n. 7, p. 73–87, 15 grudz. 2020.