DĄBROWSKA, M. Elegia (?) dla kanonu: [Rec.:] Harold Bloom, „Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków”. Przeł. Bohdan Baran i Michał Szczubiałka (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2019, ss. 643). Studia Rossica Gedanensia, n. 7, p. 242–248, 15 grudz. 2020.