Ojcewicz, Grzegorz. 2018. „Z Filologii śledczej. Marina Cwietajewa Jako świadek W Sprawie O zabójstwo Ignacego Reissa W świetle dwóch protokołów przesłuchania”. Studia Rossica Gedanensia, grudzień, 279-315. https://doi.org/10.26881/srg.2018.5.20.