Głuszkowski, Piotr. 2019. „Recepcja twórczości Literackiej Maksyma Gorkiego W Polsce”. Studia Rossica Gedanensia, nr 6 (grudzień):83-96. https://doi.org/10.26881/srg.2019.6.06.