Dzienisiewicz, Daniel, Piotr Wierzchoń, i Filip Graliński. 2016. „Przyczynek Do Chronologizacji Rosyjskich zapożyczeń W języku Polskim”. Studia Rossica Gedanensia, styczeń, 100-121. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4182.