Noińska, Marta. 2016. „Genetyka Populacyjna a Problem Etnogenezy Słowian”. Studia Rossica Gedanensia, styczeń, 143-56. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4255.