Dąbrowska, Magdalena. 2020. „Dziewiętnastowieczne słowniki Pisarek Rosyjskich: (nie Tylko) Generalia Bibliograficzno-Historycznoliterackie”. Studia Rossica Gedanensia, nr 7 (grudzień), 73–87. https://doi.org/10.26881/srg.2020.7.06.