Ojcewicz, G. (2018) „Z filologii śledczej. Marina Cwietajewa jako świadek w sprawie o zabójstwo Ignacego Reissa w świetle dwóch protokołów przesłuchania”, Studia Rossica Gedanensia, s. 279–315. doi: 10.26881/srg.2018.5.20.