Głuszkowski, P. . (2019) „Recepcja twórczości literackiej Maksyma Gorkiego w Polsce”, Studia Rossica Gedanensia, (6), s. 83–96. doi: 10.26881/srg.2019.6.06.