Dzienisiewicz, D., Wierzchoń, P. i Graliński, F. (2016) „Przyczynek do chronologizacji rosyjskich zapożyczeń w języku polskim”, Studia Rossica Gedanensia, s. 100–121. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4182 (Udostępniono: 19 styczeń 2022).