Kaźmierczyk, Z. i Wojan, K. (2020) „Od Redaktorów”, Studia Rossica Gedanensia, (7), s. 15-16. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/5391 (Udostępniono: 30listopad2021).