Dąbrowska, M. (2020) „Dziewiętnastowieczne słowniki pisarek rosyjskich: (nie tylko) generalia bibliograficzno-historycznoliterackie”, Studia Rossica Gedanensia, (7), s. 73–87. doi: 10.26881/srg.2020.7.06.