Dąbrowska, M. (2020) „Elegia (?) dla kanonu: [Rec.:] Harold Bloom, «Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków». Przeł. Bohdan Baran i Michał Szczubiałka (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2019, ss. 643)”, Studia Rossica Gedanensia, (7), s. 242–248. doi: 10.26881/srg.2020.7.17.