Dąbrowska, M. (2021) „Europa Wschodnia jako projekt. (Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, przekład Tomasz Bieroń, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, 647 ss.)”, Studia Rossica Gedanensia, (8), s. 339–346. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6682 (Udostępniono: 22 maj 2024).