[1]
J. Wawrzyńczyk, „Na przykład czasownik zabezpieczyć ‘zapewnić (coś); zadbać (o coś)’”, SRG, s. 77–79, grudz. 2018.