[1]
G. Ojcewicz, „Z filologii śledczej. Marina Cwietajewa jako świadek w sprawie o zabójstwo Ignacego Reissa w świetle dwóch protokołów przesłuchania”, SRG, s. 279–315, grudz. 2018.