[1]
P. . Głuszkowski, „Recepcja twórczości literackiej Maksyma Gorkiego w Polsce”, SRG, nr 6, s. 83–96, grudz. 2019.