[1]
M. Krakowiak, „Rosja widziana przez pryzmat polskiego reportażu literackiego (Monika Wiszniowska, Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017)”, SRG, nr 6, s. 261-264, grudz. 2019.