[1]
J. Wawrzyńczyk, „Nowa sonda hasłownikograficzna Piotra Wierzchonia”, SRG, nr 6, s. 272-276, grudz. 2019.