[1]
D. Dzienisiewicz, P. Wierzchoń, i F. Graliński, „Przyczynek do chronologizacji rosyjskich zapożyczeń w języku polskim”, SRG, s. 100–121, sty. 2016.