[1]
M. Dąbrowska, „Dziewiętnastowieczne słowniki pisarek rosyjskich: (nie tylko) generalia bibliograficzno-historycznoliterackie”, SRG, nr 7, s. 73–87, grudz. 2020.